Professionele Zeggenschap

Professionele Zeggenschap vormgeven doe je samen!

20 oktober j.l. een prachtige ervaring opgedaan met de 3 VVAR leden samen met de bestuurder, manager zorg, teamleider en kwaliteitsadviseur van Mienskipssintrum Leppehiem.

Wat hebben we samen gedaan?
1. We hebben samen onderzocht wat professionele zeggenschap op individueel, op teamniveau en op organisatieniveau betekent, zowel vanuit goed vakmanschap als vanuit goed werkgeverschap.
2. We hebben stil gestaan bij de huidige situatie, hoe gaat het nu en we hebben ambities geformuleerd met betrekking tot de wenselijke situatie, dromen over wat zeggenschap kan betekenen op de lange en korte termijn.
3. We hebben onderzocht welke factoren professionele zeggenschap kunnen versterken en welke interventies passend zijn om in een jaarplan mee te nemen.
4. We hebben taken verdeeld en afspraken gemaakt voor de komende periode.
5. We hebben een fijne dialoog gevoerd en geluisterd naar elkaar.

Met als resultaat dat de VVAR zich gesterkt voelt in het samen verder vormgeven van zeggenschap vanuit hun rol. De kracht zat er in dat iedere deelnemer een beeld heeft gekregen van wat zijn of haar rol kan zijn. We hebben in elkaar geïnvesteerd zodat we dezelfde taal zijn gaan spreken, dat helpt om concrete stappen te zetten in het verder borgen van zeggenschap in de zorgorganisatie

Ga direct door naar mijn aanbod

Meer zeggenschap zorgt voor meer werkplezier, autonomie en  betrokkenheid onder zorgprofessionals. Dit draagt bij aan goede kwaliteit van zorg en behoud van deze zorgprofessionals.

Ik heb ruimte voor trainingen en coaching in 2024.

Ik ben Ronald Touw, ziekenverzorger, verpleegkundige en in de huidige praktijk als verpleegkundig specialist GGZ bij Triora verslavingszorg. 3 dagen per week train en coach ik VVAR, VAR , PAR en andere professionele zeggenschapsorganen. Voor meer info

Contact

Check mijn activiteiten op LinkedIn

Voorwaarden en privacy