Coachen / Coachen on ‘the job’

Coachen van VAR voorzitters en/of afgevaardigden leden van een VAR is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een VAR. In een VAR wil men over het algemeen iets bijdragen als lid. Je komt wat brengen en je komt wat halen! De juiste balans vinden is belangrijk. Zo haal je het beste uit de VAR en zorg je voor voortdurende ontwikkeling.

Waar kan je op coachen in de VAR?

 • Zeggenschapsvaardigheden
  • Je specifieke rol in de VAR, bij mbt communicatie
  • Het lezen van beleidstukken
  • Het op de hoogte zijn en blijven van ontwikkelingen in je vakgebied
  • Leren strategisch in gesprek gaan
  • Leren doelmatig te communiceren
  • Leren te onderhandelen, bijvoorbeeld over faciliteiten voor de VAR of extra uren

Coachen on ‘ the Job”. Hoe doe je dat?

Coachen on ‘ the Job” doe ik door middel van varren te volgen in hun proces, regelmatig contact te hebben en bij processen waar nog onvoldoende ervaring is of bij lastige vraagstukken ben ik beschikbaar. Bijvoorbeeld heb ik onlangs een VAR geholpen het plan van aanpak te concretiseren, ik help dan dat ze zelf tot doelen komen die bij hun VAR past. Een ander voorbeeld was voor een startende VAR om een gesprek met de bestuurder goed strategisch voor te bereiden zodat ze zelf het gesprek gaan doen maar wel van te voren goed weten wat ze willen bereiken.

next step

Wat inspireert jou?? Contact

%d bloggers liken dit: