CV

Ik ben Ronald Touw, na een korte carrière al automonteur ben ik sinds 1986 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en sinds 2007 in de rol van verpleegkundig specialist GGZ. Vanaf 2005 ben ik sterk betrokken bij de ontwikkeling van de verpleegkundige adviesraad zowel op instelling niveau als op regionaal en landelijk niveau en werk als voorzitter sinds 2011 voor de VAR van de Parnassia groep.

Ik heb als zorgprofessional een gezonde kritische houding naar de kwaliteit van zorg, de professionalisering en positionering van de verpleegkundige beroepsgroepen in de zorg en nog specifieker ggz.

Ik ben een gedreven realistische en resultaat gerichte persoonlijkheid en vind het prettig om met mensen samen te werken naar een samen bepaald doel waarbij ruimte en aandacht voor het proces voorop staat. Op de eerste plaats staat een prettig en gezond werkklimaat waar ik vanzelfsprekend een actieve rol in speel dit gerealiseerd te krijgen.

Ik ben inmiddels een aantal jaren actief in diverse landelijke besturen van de V&VN, het bestuur V&VN-VS,  kerngroep platform V&VN-VAR en als voorzitter van de vakcommissie GGZ (denktank GGZ).

%d bloggers liken dit: