Nieuws professionele zeggenschap

Peiling zeggenschap zorgprofessionals: meer tijd en ruimte nodig en last van hiërarchie

06-02-2023 Wet zeggenschap toegelicht

Doel van het wetsartikel
Verbeteren van kwaliteit van zorg door invloed van zorgverleners op zorginhoudelijk beleid
primaire proces van zorgverlening. Sinds jaar en dag bepalen professionals mede wat goede zorg is. Dit uit zich onder andere in professionele standaarden (voor JGZ: Landelijk professioneel Kader en JGZ richtlijnen). Hiermee hebben professionals wel inspraak op wat goede zorg is in de breedte van de zorgsector, maar nog niet op instellingsniveau. De grote verscheidenheid aan zorgorganisaties maakt dat het verplichten van een bepaalde structuur in de ogen van de initiatiefnemers niet passend is voor de hele zorg. Door te kiezen voor een open norm, namelijk dat zorgverleners invloed moeten hebben op het primaire proces van zorgverlening en zorginhoudelijk beleid van organisaties, wordt invloed van de zorgprofessional geborgd door alle lagen van de organisatie. Dat betekent zowel op het niveau van de RvB, maar ook bij be sluiten die op
de werkvloer worden genomen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat toezien op de wettelijke opdracht dat werkgevers invloed van zorgverleners binnen hun organisaties op het beleid en de wijze van zorgverlening een plek geven. Lees verder

Meer zeggenschap verpleegkundigen en verzorgenden – https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20221102/meer_zeggenschap_verpleegkundigen

8 DECEMBER 2022  Peiling professionele zeggenschap: meer tijd en ruimte nodig en last van hiërarchie

Met het rapportcijfer 5 geven verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en begeleiders de kwaliteit van hun professionele zeggenschap in de organisatie een onvoldoende. Zij hebben vanwege de werkdruk te weinig tijd om invloed uit te oefenen op het beleid van de zorgorganisatie. Ook vormt de hiërarchische structuur een belemmering. Dat blijkt uit een peiling van het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht. “Er is werk aan de winkel,” zegt V&VN-voorzitter Bianca Buurman. “Onze ambitie móet zijn om van een 5 naar een goede voldoende te gaan.” Ga verder naar de website van de V&VN

28-11-2022 ‘Verpleegkundigen zijn een belangrijke schakel die niet gemist mag worden’

Advies van CNO: Cultuurverandering Zeggenschap

ZORGVERLENERS KRIJGEN MEER ZEGGENSCHAP

01 november 2022 : Wet ‘zeggenschap in de zorg’ aangenomen

31 oktober 2022 Arkin stelt Chief Nursing Officer aan

%d bloggers liken dit: