Roadmap naar meer zeggenschap (actieplan zeggenschap)

Maak een actieplan!

Ik help graag mee om zeggenschap in zorgorganisaties te versterken. Zeggenschap versterken in een continu verbeterproces waarbij als VAR en bestuurder, managers, HR, opleidingen en alle andere stakeholders samenwerkt om het beste uit elkaar te halen.

Door het vergroten van zeggenschap zijn zorgprofessionals meer ‘in the lead’ over de beroepsuitoefening, beroepsontwikkeling en werkomgeving. Daardoor voelen zij zich gehoord en gewaardeerd, wat leidt tot meer werktevredenheid en veerkracht.

Een belangrijk resultaat van zeggenschap versterken is dat het bijdraagt aan het behoud van zorgprofessionals voor het vak en dat de werkdruk vermindert. Dat pleit ervoor om, ondanks schaarste en werkdruk, aandacht te besteden aan het stimuleren van zeggenschap.
Bekijk hier de samenvatting van de visie en roadmap (infographic)

Ik focus mij mn op het trainen van zeggenschapsvaardigheden bij Varren (tevens alle andere zeggenschapsorganen). Hoe doe je dat en over welke vaardigheden heb je het dan? Hieronder staan diverse trainingen waarbij vaardigheden m.b.t. professionele zeggenschap centraal staan. Wil je een VAR opzetten ga dan direct naar mijn VAR aanbod.

Training netwerken ontwikkelen en onderhouden

Hieronder gaan de komende periode meer voorbeelden van aanbod komen van zeggenschapsvaardigheden, dus hou de website in de gaten.

%d bloggers liken dit: