Doorstarten bestaande VAR: 

Ik heb vele varren begeleidt die al jaren bestaan en de nodige trainingen hebben gevolgd en goed op pad zijn. Ik hoor dan vaak dat er hulp nodig is de koers te herzien, opnieuw even naar de missie en visie en strategie te kijken. Vaak zijn er wisselingen geweest in de samenstelling en lopen er VAR leden met hun ziek onder de arm. 

Training op maat: Dat is het uitgangspunt!!  Zie hieronder onderdelen waar ik jullie op kan trainen.

 • Dialoog sessie: Wat is zeggenschap en wat betekent het voor mij en mijn VAR collega’s
 • Wat is mijn rol aan ‘ boord’ ? Ik werk met de metafoor van een schip waar alle rollen van VAR leden aan bod komen. Dit is van belang om ook aandacht te hebben voor je eigen identiteit aan boord en in je samenwerking met anderen. De kapitein (voorzitter) de stuurman (vicevoorzitter), de mensen in het kraaiennest, de matroos. (netwerkers) Alle rollen komen aan bod en vaak worden vanuit deze optiek de rollen ingedeeld en vastgesteld.
 • Wat heb je nodig in je rol? Bijvoorbeeld het kraaiennest, daar kan je overzien wat er aan ontwikkelingen zijn intern en extern, bij een verandering van bestuur in je eigen organisatie of landelijke ontwikkelingen bij de V&VN of vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA)
 • Ben je zelf goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en hoe doe je dat eigenlijk? Hoe laat je je goed informeren als VAR over wat jou beroepsuitoefening betreft?
 • Hiernaast wordt je nu adviseur of beleidsbeïnvloeder vanuit je verzorgende of verpleegkundige rol, hoe wissel je van pet?
 • De context van de VAR in de zorgorganisatie
  • Relatie met de opdrachtgever (bestuurder)
  • Relatie met beroepsgenoten
  • Andere stakeholders / stakeholders analyse
 • Organisatiestructuur VAR
 • Bestaansrecht VAR , missie en de stip aan de horizon (visie)
 • Reglement
 • Beleidsplan / plan van aanpak
 • Begroting / facilitering uren en geld / middelen
 • Communicatie van de VAR
 • Dialoog met bestuurder over professionele zeggenschap en afspraken maken
 • Focus op missie en visie
 • Zeggenschap is een feit in onze organisatie, leer dromen van de toekomst om te zetten in concrete en haalbare doelen.
 • Leer hoe je koers uit zet / strategisch denken en doen
 • Leer hoe je beroepsgenoten en stakeholders in zet om je VAR doelen te bereiken
 • Strategische gespreksvoering / gespreksvaardigheden om steviger in gesprek te gaan
 • Plan van aanpak voor het komende jaar is helder en taken en rollen zijn verdeeld.
 • Vaststellen wat er een volgende training geleerd mag worden of waar verdieping nodig is.
 • Focus op rol van VAR op adviseren
  • Het adviesproces doorlopen en oefenen
  • Wat is het probleem?
  • Wat is de opdracht?
  • Hoe verzamel je informatie
  • Hoe verwerk je en interpreteer je deze en maak je analyse?
  • Wie betrek je allemaal bij je advies?
  • Hoe betrek je de opdrachtgever actief bij dit proces?
 • Aandacht voor de voortgang van VAR processen zoals
  • communicatie
  • samenwerking
  • werken aan de plannen
  • verwachtingsmanagement
  • omgaan met successen en teleurstellingen
  • continuiteit van de VAR / werving en ontslag
 • Aandacht voor het doorontwikkelen van netwerken
  • klankbordgroepen
  • acterban raadpleging
  • interne en externe contacten
  • deelname aan landelijke netwerkdagen (V&VN)
  • mee kijken bij andere Varren / of VSB of andere werkvelden.
 • Aandacht voor coaching / on the job
  • leden gaan zichzelf ook doorontwikkelen, wat heb je nodig / zelfreflectie en feedback van de groep.

Een vraag uit de VVAR praktijk op 10-02-2023.  De VVAR bestaat al enkele jaren, maar is nu op dit punt op zoek naar hoe we onze professionalisering verder oppakken. Een van onze vraagstukken is; hoe geven we advies aan het management / raad van bestuur?

Mijn antwoord:

Dank je wel voor je interesse. De vraag die jullie hebben is zeer herkenbaar. De route naar een advies is een belangrijk proces. Ik zou jullie praktisch kunnen helpen in dit proces door een training hiervoor af te stemmen met jullie. Ik heb vooraf wel wat informatie nodig over de routes die jullie al hebben bewandeld, en inzage in jullie beleidsplan, of plan van aanpak, visie, toekomstperspectieven. Dit kunnen we in een voorbereidend gesprek helder krijgen.
 
Ik kan mij voorstellen dat tijdens een trainingsdag de grote lijn van een adviesproces helder wordt voor jullie. Het waarom, het hoe en het wat van een adviesproces. Je samenwerkingspartners, inzetten van je netwerk, oplossingsrichtingen bepalen, etc etc.
Het wordt een leuke reis, mijn trainingen gaan altijd over het leren van  samen’ de koers’  bepalen (strategie) en de goede samenwerkingsafspraken naar een gewenst resultaat.

Contact

images (1)
%d bloggers liken dit: