Wat is professionele zeggenschap?

Ja dat roept vragen op! Veel zorgprofessionals aar ook leidinggevenden en bestuurders hebben hier veel vragen over. Professionele zeggenschap is een containerbegrip! Wat is professionele zeggenschap eigenlijk? Professionele zeggenschap is echt meer dan een VAR oprichten en de Raad van Bestuur adviseren!  Heb je ooit samen met je bestuurder het begrip zeggenschap uitgeplozen? Is het voor jou en de bestuurder duidelijk geworden wat er dan precies verwacht wordt en hoe dat er praktisch uitziet?  Professionele zeggenschap gaat ook over het gesprek ‘de dialoog’ aangaan over de voorwaarden die nodig zijn om zeggenschap te borgen in de zorg.  Wat wil je bereiken met het inzetten van zeggenschap? Je wilt als verzorgende of als verpleegkundige (VS) invloed hebben op het zorgbeleid toch? Wat moet die invloed opleveren? Wat ga je ermee doen? Hoe ga je de beroepsgroep positioneren, aan welke tafels wil je aansluiten en welke op agenda’s wil je zicht op hebben en aanvullen? Wil je invloed hebben op de professionalisering van je beroep binnen de organisatie? Hoe ga je dat doen? Wat een hoop vragen 🤪 ! Maar nu even terug naar de vraag, wat is professionele zeggenschap nou eigenlijk?

Hier komt dan het antwoord.

Professionele zeggenschap kan je beste vertalen als dat jouw beroepsinhoudelijke expertise en je vaak jarenlange praktijkervaring als verzorgende, als verpleegkundige of als verpleegkundig specialist wordt gehoord en wordt meegenomen op alle niveaus van besluitvorming. Dus in de directe zorg op zorgvrager niveau en zeker ook op afdelingsniveau en op instellingsniveau en op landelijk niveau. Dat er ruimte en tijd wordt vrijgemaakt om deze kennis op te halen en te vertalen in beleid. Dit kan bijvoorbeeld door een VAR geborgd worden maar het is de vraag welke vorm het beste aansluit bij de zorgorganisatie! Het is nooit eenrichtingsverkeer! Interessant! Dat vraagt dus ook om verpleegkundig beleid, een visie, een ambitie, een plan, leuk, heb je er al zin in?

%d bloggers liken dit: