Wat is professionele zeggenschap?

Wat is zeggenschap?
Zeggenschap wordt verschillend gedefinieerd in de literatuur. Met zeggenschap bedoelen
we dat je als zorgprofessional zelf kunt beslissen als het over je professie gaat
(beroepsontwikkeling en beroepsinhoud) en de kans krijgt en neemt om inspraak
en invloed te hebben wanneer het je professie raakt (beleidsparticipatie en
beslissingsbevoegdheid). Met andere woorden: spreek je uit als het gaat om
jouw vak, op welk niveau dan ook, met als uitgangspunt het verhogen van de kwaliteit
van zorg én tevredenheid over het werk. Deze definitie sluit naadloos aan bij de definitie
zoals deze in de Governancecode Zorg 2022.

Belang van het versterken van zeggenschap Zeggenschap is geen doel op zich, maar een middel naar toekomstbestendige zorg, betere zorg, tevredenere zorgprofessionals en een betere zorgorganisatie. Onderzoek laat zien dat meer zeggenschap leidt tot meer autonomie en gelijkwaardige samenwerking, en dat daardoor zorgprofessionals meer sturing kunnen geven aan hun werkomgeving. Daarom is het belangrijk dat zorgprofessionals betrokken zijn bij plannen voor herstel, preventie, inhaalzorg en mogelijke opschaling van zorg. Bovendien biedt zeggenschap aan zorgprofessionals de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen voor (de verbetering van) hun eigen beroepsuitoefening met als gevolg dat hun cliënten en patiënten betere van
zorg krijgen. Onvoldoende betrokkenheid van zorgprofessionals, leidt tot een van
onderwaardering en verminderd gevoel van invloed op de eigen werkomstandigheden. Eerder onderzoek laat zien dat er een sterk verband is tussen een ervaren positieve werkomgeving en het behoud van zorgprofessionals. Een positieve draagt bij aan een hogere tevredenheid en motivatie bij zorgprofessionals, wat leidt tot een lager verloop en minder ziekteverzuim. (uit visie en roadmap actieplan zeggenschap)

%d bloggers liken dit: