Welke thema’s zijn er ?

Het is vaak niet makkelijk voor een VAR of professionele staf een keuze te maken waar je als verpleegkundige over mee wilt praten in je organisatie.

Heb je inspraak, of mag je meelezen of meepraten ? Wat is het verschil en wat willen wij? En wat wil de opdrachtgever?

Wie is eigenlijk de opdrachtgever?

Praat je mee over de positionering van de beroepsgroep?

Hoe betrek je collega’s op de werkvloer?

Hoe voer je een gesprek met de bestuurder of directie?

Mag je mee beslissen over de inrichting van de nieuwbouw ? Juist omdat jullie weten wat je echt nodig hebt in de praktijk!

Heb je zelf ook invloed op je werkrooster?

Bepaal je mede de inhoud van bij- en nascholing?

Vele onderwerpen die echt wel interessant zijn maar waar begin je? Ik wil graag helpen om zeggenschap vorm te geven in de organisatie. Bel mij op 0619087016

%d bloggers liken dit: